prev next

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zobacz więcej

 Firma


Nieruchomości Kujawskie z siedzibą we Włocławku przy ulicy T.Kościuszki 19A to Firma świadcząca odpłatnie dla osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych usługi:

  • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (sprzedaż / kupno / wynajem / najem / dzierżawa):
    - lokalowe: mieszkania, lokale użytkowe,
    - gruntowe: działki budowlane, działki letniskowe i rekreacyjne, grunty rolne, działki na cele inwestycji komercyjnych,
    - budynkowe: budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, obiekty komercyjne:biurowce, hale, magazyny,
  • doradztwa w zakresie rynku nieruchomości,

Dewizą firmy jest takie działanie, które zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo i satysfakcję z zawieranych za naszym pośrednictwem transakcji sprzedaży lub kupna oraz wynajmu lub najmu nieruchomości kujawskich.

W sprzedaży lub wynajmie nieruchomości pośredniczymy na podstawie umów pośrednictwa na zasadzie wyłączności z szeroką promocją ofert, angażując własne środki finansowe i organizacyjne (portale i serwisy internetowe, ogłoszenia prasowe, banery i plansze ofertowe, inne) celem dotarcia z ofertą do jak najszerszego grona potencjalnych nabywców - najemców.

Za dokonywanie czynności umownych w ramach usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pobieramy od wynagrodzenie umowne (ustalane każdorazowo, indywidualnie z Zamawiającym przy zawieraniu umowy pośrednictwa):

  • w przypadku czynności pośrednictwa w zbyciu lub nabyciu nieruchomości dokonywanych na rzecz osoby fizycznej, wynagrodzenie wynosi: 1,85% - 2,50% ceny ofertowej nieruchomości (w tym 23% podatek VAT), nie mniej niż kwota brutto 1.650,00 PLN;
  • w przypadku czynności pośrednictwa wynajmu lub najmu nieruchomości dokonywanych na rzecz osoby fizycznej, wynagrodzenie wynosi: jednorazowo 100% - 123% miesięcznego czynszu najmu/dzierżawy (w tym 23% podatek VAT), nie mniej niż kwota brutto 850,00 PLN.

Wynagrodzenie za usługi doradztwa w zakresie rynku nieruchomości na rzecz osoby fizycznej, ustalane jest indywidualnie z Zamawiającym m.innymi w zależności od rodzaju sprawy, zakresu opinii i wynosi od 492,00 PLN (w tym 23% VAT).

Informujemy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC) w  ramach Polisy zawartej z PZU S.A.za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.


Zapraszamy Państwa do analizy i wyboru z naszej bazy ofert nieruchomości:

    - budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, kamienice,
    - domki letniskowe,
    - działki: budowlane, letniskowe, rekreacyjne,
    - grunty: rolne, leśne,
    - tereny inwestycyjne,
    - lokale mieszkalne: spółdzielczo własnościowe i samodzielne - własnościowe,
    - lokale niemieszkalne: biurowe, handlowe, usługowe,
    - obiekty przemysłowe: hale, magazyny,
    - oraz kwatery dla firm.
Chcesz dowiedzieć się więcej, zadzwoń lub odwiedź nas w siedzibie Firmy. 

NASZE OFERTY * TWÓJ WYBÓR * NASZE USŁUGI * TWOJE ZADOWOLENIE

Z A P R A S Z A M Y
 

NIERUCHOMOŚCI KUJAWSKIE
ul.T.Kościuszki 19A (I piętro)
87-800 Włocławek

TEL.54/232-73-22
tel.kom.:
602-495-480
692-706-980

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek
w godz. 9:00 - 18:00
sobota
w godz. 10:00 - 13:00

Zapraszamy do współpracy!gwgif Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zobacz więcej gwgif
Copyright © 2017-2018 Nieruchomości Kujawskie. Wszelkie prawa zastrzeżone.