prev next


 Firma


NIERUCHOMOŚCI KUJAWSKIE
ul.Tadeusza Kościuszki 19A (I piętro)
87-800 Włocławek
tel: 602-495-480, 692-706-980
e-mail: biuro@nkujawskie.pl

www.nieruchomosci.kujawskie.com.pl

ZAPRASZAMY:

poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 17:00
sobota w godz. 10:00 - 13:00


Nieruchomości Kujawskie z siedzibą we Włocławku przy ulicy T.Kościuszki 19A to Firma przedsiębiorcy-osoby fizycznej, świadcząca odpłatnie dla osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych usługi:

  • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (sprzedaż / kupno / wynajem / najem / dzierżawa):
    - lokalowe: mieszkania, lokale użytkowe,
    - gruntowe: działki budowlane, działki letniskowe i rekreacyjne, grunty rolne, działki na cele inwestycji komercyjnych,
    - budynkowe: budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, obiekty komercyjne:biurowce, hale, magazyny,
  • doradztwa w zakresie rynku nieruchomości,

Dewizą Firmy jest takie działanie, które zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo i satysfakcję z zawieranych za naszym pośrednictwem transakcji sprzedaży lub kupna oraz wynajmu lub najmu nieruchomości kujawskich.

W sprzedaży lub wynajmie nieruchomości pośredniczymy na podstawie umów pośrednictwa na zasadzie wyłączności z szeroką promocją ofert, angażując własne środki finansowe i organizacyjne (portale i serwisy internetowe, ogłoszenia prasowe, banery i plansze ofertowe, inne) celem dotarcia z ofertą do jak najszerszego grona potencjalnych nabywców - najemców.

Oferty naszej Firmy dostępne są na naszym serwisie firmowym http://www.nieruchomosci.kujawskie.com.pl/  oraz na portalach i serwisach naszych partnerów: http://www.nieruchomosci.kujawskie.com.pl/?id=5

Za dokonywanie czynności umownych w ramach usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pobieramy od wynagrodzenie umowne (ustalane każdorazowo- w kwocie brutto , indywidualnie z Zamawiającym przy zawieraniu umowy pośrednictwa):

  • w przypadku czynności pośrednictwa w zbyciu lub nabyciu nieruchomości dokonywanych na rzecz osoby fizycznej-konsumenta, wynagrodzenie wynosi: 2,0% - 4,50% ceny ofertowej nieruchomości (w tym 23% podatek VAT), nie mniej niż kwota brutto 1.650,00 PLN;
  • w przypadku czynności pośrednictwa wynajmu lub najmu nieruchomości dokonywanych na rzecz osoby fizycznej-konsumenta, wynagrodzenie wynosi: jednorazowo 100% - 123% miesięcznego czynszu najmu/dzierżawy (w tym 23% podatek VAT), nie mniej niż kwota brutto 850,00 PLN.

Informujemy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC) w  ramach Polisy zawartej z PZU S.A.za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Zapraszamy Państwa do analizy i wyboru z naszej bazy ofert nieruchomości:

    - budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, kamienice,
    - domki letniskowe,
    - działki: budowlane, letniskowe, rekreacyjne,
    - grunty: rolne, leśne,
    - tereny inwestycyjne,
    - lokale mieszkalne: spółdzielczo własnościowe i samodzielne - własnościowe,
    - lokale niemieszkalne: biurowe, handlowe, usługowe,
    - obiekty przemysłowe: hale, magazyny,
    - oraz kwatery dla firm.
Chcesz dowiedzieć się więcej, zadzwoń lub odwiedź nas w siedzibie Firmy. 

NASZE OFERTY * TWÓJ WYBÓR * NASZE USŁUGI * TWOJE ZADOWOLENIE


Oferty nieruchomości zamieszczone w niniejszym serwisie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, lecz mają jedynie charakter informacyjny i podlegają aktualizacji.

Zdjęcia i opisy ofert nieruchomości publikowanych w niniejszym serwisie, oraz portalach i innych serwisach z którymi współpracujemy, objęte są ochroną praw autorskich, majątkowych i osobistych, stanowią własność w świetle prawa autorskiego. Wykorzystywanie ich lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autora, jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.





Referencje

W gronie naszych zacnych Klientów, poszukujących określonych nieruchomości, jak i właścicieli zdecydowanych na ich zbycie lub wynajęcie za naszym pośrednictwem, którzy nam zaufali, z którymi owocnie współpracowaliśmy lub nadal współpracujemy są między innymi :


1. ANWIL S.A. Włocławek,
2. Brügmann Polska Spółka z oo z siedzibą we Włocławku,
3. DGS S.A. z siedzibą we Włocławku,
4. Eurostat Group z siedzibą we Francji,
5. FIBRA Spółka z oo. z siedzibą w Tarczynie,
6. GEOMAR S.A.z siedzibą w Szczecinie,
7. GEOSTANDART Spółka z oo. z siedzibą we Wrocławiu,
8. HONDA Spółka z oo. z siedzibą we Toruniu,
9. KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Brzozie ,
10. MARKOPOL Spółka z oo. z siedzibą we Włocławku,
11. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą we Warszawie,
12. PAGED MEBLE S.A. z siedzibą w Jasienicy.
13. PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie.
14. PHOENIX Spółka z oo. z siedzibą we Włocławku,
15. POL-AQUA S.A. z siedzibą w Warszawie,
16. Rel Esate Development Comapany Spółka z oo. z siedzibą w Warszawie,
17. REAL Spółka z oo. i Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie,
18. RUUKKI Polska Społka z oo. z siedzibą w Żyrardowie,
19. Roadbridge Civil Engineering and Buiding Contractors Ireland
20. SNC-LAVALIN POLSKA Spółka z oo. z siedzibą w Warszawie,
21. STABILIZACJA POLSKA z siedzibą w Poznaniu,
22. SUPERFOS Poland Spółka z oo. z siedzibą w Lubieniu Kujawskim,
23. TESCO Polska Spółka z oo. z siedzibą w Krakowie,
24. Teutonia Polska Spółka z oo. z siedzibą we Włocławku,
25. TOP 2000 HAMELIN Spółka z oo. z siedzibą we Warszawie,  

REFERENCJE NASZYCH KLIENTÓW ŚWIADCZĄ O NAS



Copyright © 2017 - 2019 Nieruchomości Kujawskie. Wszelkie prawa zastrzeżone.